bv_zorg

 

 

terug naar boven Wie zijn wij

Binnen de regio bundelen 67 huisartsen hun kennis en vaardigheden om te komen tot een sterke eerstelijns zorg. BV Zorg ondersteunt in het organiseren en regelen. 

Ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op en het is daarom goed dat we steeds meer samen (gaan)doen, om een structurele verbinding tussen alle zorgverleners te leggen om de best mogelijke eerstelijnszorg te bieden in de regio. 

 

Organigram

 

 

2018 organigram Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van BV Zorg bestaat uit vier onafhankelijk toezichthouders. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2018:

Fred de Meij, voorzitter

Helene Smit, lid

Peter Cobussen, lid

Wiebren Nawijn, lid

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van BV Zorg bestaat uit de directeur bestuurder en de medisch bestuurder van BV Zorg. De leden worden benoemd door de aandeelhouder. 

 

De samenstelling van de Raad van Bestuur vanaf februari 2018:

Karen Pijnenburg, directeur bestuurder

Richard Linders, medisch bestuurder

 

De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door Esmé Wind. De leden zijn te bereiken via ... of via telefoonnummer 085 - 485 4015

 

terug naar boven Beleids Adviesraad 

BAR

BV Zorg Oude IJssel hecht veel waarde aan de inbreng van patiënten bij het ontwikkelen van beleid. Daarom beschikt de organisatie over een Beleidsadviesraad (BAR). De BAR bestaat uit vier patiëntenvertegenwoordigers en een voorzitter vanuit Zorgbelang Gelderland. De BAR overlegt drie keer per jaar met het bestuur van BV Zorg en de huisartsenvereniging. Beide besturen laten zich vertegenwoordigen door één van de bestuursleden.

 

De BAR wordt met name gevraagd om mee te denken bij het ontwikkelen van nieuw beleid dat de patiënten raakt. Voorbeelden hiervan zijn persoonsgerichte zorg, ict toepassingen in de huisartsenpraktijk, meting van patiënttevredenheid, wachtkamerscherm in de huisartsenpost, privacy van patiënten.  Daarnaast kan de BAR gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de raad van bestuur van BV Zorg en het bestuur van de Huisartsenvereniging.

 

Samenstelling BAR:

Janny ten Berge, lid
Jan Luesink, lid
Jaco te Hennepe, lid

Ellen te Winkel, lid

Karin Kalthoff, voorzitter

 

Contactpersoon:

Karin Kalthoff: 026 384 28 43 (doorgeschakeld naar mobiel) of per mail  ...

 

terug naar boven Hoe werken wij

De huisartsgeneeskundige hulp die de praktijken overstijgt wordt gefaciliteerd en georganiseerd door BV Zorg in de verschillende werkmaatschappijen. Veel huisartsen leveren hierbij een waardevolle bijdrage aan overleg en samenwerking met betrokken partijen die verder gaat dan de eigen praktijk. Bijvoorbeeld deelname in de werkgroep voor ouderenzorg en het Crisisteam. Huisartsen zijn ook een onderdeel zijn van allerlei werkgroepen binnen BV Zorg, de kwaliteitsraad, klankbordgroepen en overige commissies.

 

Spoedzorg in de avond, nacht en weekenden

Huisartsen leveren patiëntenzorg in hun eigen praktijk. De spoedzorg in de avond, nacht en weekenden is ondergebracht bij de huisartsenpost. Huisartsen in onze regio zijn aangesloten bij Huisartsenpost Oude IJssel en zij werken per toerbeurt op de huisartsenpost.

 

Chronische zorg

De chronische zorg is ondergebracht in de zorggroepen Diabeteszorg, Longzorg en Hart&Vaatzorg en is een belangrijk speerpunt voor BV Zorg. Het aantal patiënten binnen de zorggroepen blijft groeien. Binnen onze zorggroepen ligt de focus vooral op kwaliteit van zorg. Kaderhuisartsen en consulenten ondersteunen de huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners bij het optimaal uitvoeren van goede zorg. Dit gebeurt onder andere door coaching, consultatie en praktijkbezoeken.

De ketenzorg is bedoeld om zorg zo goed mogelijk voor de patiënt te regelen, je te verplaatsen in die patiënt maar ook in de huisarts, in de praktijkondersteuner en in de ketenpartner. “We zijn tenslotte allemaal met dezelfde patiënt bezig”.

 

Deskundigheidsbevordering

Binnen de Zorgacademie worden scholingen en nascholingen aangeboden om de deskundigheid van de huisartsenzorg in de regio Oude IJssel te verbeteren en te behouden. De scholingen die worden aangeboden zijn goed op elkaar afgestemd en voor iedereen werkzaam in een huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost.

 

De innovatieve projecten binnen BV Zorg hebben we gebundeld in BV Innovatie in Zorg. 

 

terug naar boven Jaarverslag BV Zorg

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

 

"Samen sterk voor betere zorg."