Huisartsen en andere zorgverleners in de regio Oude IJssel werken samen om inwoners van vier Achterhoekse gemeenten (Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) met een chronische ziekte de beste zorg te bieden. Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) ondersteunt huisartsen, specialisten in het ziekenhuis, diëtisten, podotherapeuten en apothekers die deelnemen aan een zorgprogramma voor patiënten met een chronisch aandoening. De betrokken zorgverleners maken afspraken over de kwaliteit van de zorg, goed op elkaar afgestemde zorg en zorg dichtbij huis. In onze regio bestaan zorgprogramma’s voor:

 

Diabetes Mellitus (DM2)

Chronische longaandoening (COPD)

Hart- en vaatziekten (CVRM)

 

terug naar boven Voordelen van het werken met een zorgprogramma

 

 • de behandelafspraken voor de patiënt zijn op elkaar afgestemd 

 • de patiënt heeft één aanspreekpunt 

 • de zorg wordt zoveel mogelijk in de huisartsenpraktijk gegeven

 • de BV Zorg voor alle deelnemende huisartsenpraktijken de financiële afspraken maakt met zorgverzekeraars

 • bij- en nascholing voor deelnemende zorgverleners door Huisartsenzorg Oude IJssel in de regio worden georganiseerd

 • de kwaliteit via intervisie en benchmarking wordt bewaakt

 • goed opgeleide en deskundige kaderhuisartsen en (verpleegkundig) consulenten die huisartsenpraktijk bijstaan op inhoudelijk gebied

 

terug naar boven Een chronische ziekte

Bij een chronische ziekte is er sprake van een aandoening die nooit meer helemaal overgaat. Het betekent vaak dat (een deel van) uw leven verandert. Dat is niet altijd makkelijk. Misschien heeft u veel vragen over de bij u vastgestelde chronische ziekte. Over medicijngebruik, werk of vakantie.

De zorgverleners uit de verschillende zorgprogramma’s van HZOIJ ondersteunen u en geven u advies hoe u met uw ziekte kunt omgaan. Soms kunt u door uw manier van leven te veranderen ervoor zorgen dat u minder last van uw ziekte hebt. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken en meer te bewegen.

 

 

terug naar boven Het zorgprogramma

We maken afspraken met zorgverzekeraars om de chronische zorg voor patiënten in de regio Oude IJssel goed te regelen. Over de zorg die geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. En ook over de kwaliteitseisen waaraan de zorg moet voldoen. Zo bent u er zeker van dat u de zorg ontvangt waar u recht op heeft. Deze afspraken bundelen we in een zorgprogramma. Hierin staat het zorgaanbod voor een specifieke, grote groep patiënten beschreven.

 

Deelname aan dit zorgprogramma verhoogt de kwaliteit van zorg. Onder meer door regelmatige controles van uw bloedsuiker, bloeddruk, of longfunctie en het geven van adviezen en begeleiding bij het aanpassen van de manier van leven. Ook delen wij met andere zorgverleners de resultaten van de behandeling die nodig zijn voor een goede afstemming van de zorg aan u. Uiteraard houden wij rekening met de regelgeving over uw privacy.

 

 

terug naar boven Het behandelteam

Het behandelteam in uw zorgprogramma bestaat vaak uit de volgende personen:

 1. uzelf

 2. de huisarts, als eindverantwoordelijke. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u onder behandeling bent. Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van zorg hierdoor verbetert en dat alle zorg voor u begrijpelijk is. De afspraken en doelen voor uw situatie staan in uw individuele zorgplan.

 3. de doktersassistent, uw eerste contact voor als u uw huisarts nodig heeft.

 4. de praktijkondersteuner, werkzaam in uw huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner voert een aantal behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. U hebt met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individuele zorgplan.

 5. de specialist, voor onze regio werkzaam in het Slingeland Ziekenhuis of Oogziekenhuis Zonnestraal. De specialist komt pas in beeld als zijn/haar oordeel nodig is voor uw behandeling. 

 6. andere zorgverleners, zoals de diëtist en/of de podotherapeut die u deskundig kunnen begeleiden en behandelen.

 

 

terug naar boven Zorgkosten

De Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) maakt met de zorgverzekeraars afspraken over welke chronische zorg in de regio Oude IJssel geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. HZOIJ declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. 

 

Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor de BV Diabeteszorg, BV Longzorg of BV Hart&Vaatzorg ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent voor één of meerdere chronische aandoeningen.

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u daarvoor terecht bij uw eigen huisarts.