Zorgkosten

Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) maakt met de zorgverzekeraars afspraken over welke chronische zorg in de regio Oude IJssel geleverd moet worden en welke vergoeding hier tegenover staat. HZOIJ declareert namens uw huisarts per kwartaal een vast bedrag voor de chronische zorg bij uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het specifieke zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is. De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en het ‘individueel zorgplan’ dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt. 

 

Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor de BV Diabeteszorg, BV Longzorg of BV Hart&Vaatzorg ziet staan, betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent voor één of meerdere chronische aandoeningen.

 

Indien u vragen heeft over bovenstaande dan kunt u daarvoor terecht bij uw eigen huisarts.