In de regio Oude IJssel, ook wel West Achterhoek genoemd, anticiperen de huisartsen op ontwikkelingen in de zorg door intensief samen te werken en zo een sterke huisartsenregio te vormen. 

 

Huisartsenzorg Zorg Oude IJssel is in 2001 door huisartsen opgezet om de huisartsendiensten in de avond-, nacht- en weekenduren te organiseren. Daarmee is de huisartsenpost ontstaan. Vanaf 2009 zijn dochterondernemingen Diabeteszorg, Longzorg, Hart&Vaatzorg en Innovatie in Zorg opgericht om de ketensamenwerking, netwerkvorming rondom specifieke patiëntengroepen te organiseren, de kwaliteit van de zorg te verbeteren en vernieuwing te initiëren. Ontwikkeling en deskundigheidsbevordering bieden we in onze Zorgacademie.

 

Op dit moment werken er 45 medewerkers (22 fte) bij Huisartsenzorg Oude IJssel. We werken samen met 67 praktijkhouders verdeeld over 37 huisartsenpraktijken, 63 waarnemend huisartsen en de vele medewerkers van de huisartsenpraktijken. De betrokkenheid van de huisartsen bij de organisatie is hoog en dat koesteren we.

 

De huisartsenzorg is sterk in beweging. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Het is onze ambitie dat in dit complexe speelveld het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt centraal blijft staan. Daar ligt onze kracht.

Meer over BV Zorg

 

Beleidsplan 2019-2023

  Huisartsenzorg - Beleidsplan 2019-2023-011

Waaruit bestaat Huisartsenzorg Oude IJssel

huisartsenzorg

 

Onder de BV Zorg Oude IJssel vallen de Huisartsenpost Oude IJssel, de zorgroepen BV Diabeteszorg Oude IJssel, BV Longzorg Oude IJssel en BV Hart &Vaatzorg Oude IJssel en de BV Zorgacademie Oude IJssel. 

 

Meer over Huisartsenzorg 

"Samen sterk voor betere zorg."

Jaarverslag 2017

“De huisartsenzorg is sterk in beweging. Vergrijzing, arbeidsmarkttekorten, overheidsbeleid en technologische ontwikkelingen zetten hiertoe aan. Het persoonlijk contact tussen huisarts en patiënt blijft centraal staan. Daar ligt onze kracht. Huisartsen kunnen het niet alleen, zij worden ondersteund door gekwalificeerd personeel in de praktijk en bij de regio organisatie BV Zorg Oude IJssel. In het jaarverslag 2017 hebben we enkele van deze mensen in beeld gebracht”.  

 

Karen Pijnenburg, directeur bestuurder

Richard Linders, medisch bestuurder

 

Jaarcijfersbutton-2017

 

 

WNT-verantwoording

 

 

Voorgaande jaren:

 

Afbeelding jaarverslag 2016

 

 

 

BV-Kaart-Jaarverslag-2015

 2014    2013