huisartsenzorg

 

 

terug naar boven Wie zijn wij

Binnen de regio bundelen 67 huisartsen hun kennis en vaardigheden om te komen tot een sterke eerstelijns zorg. Huisartsenzorg Oude IJssel (HZOIJ) ondersteunt in het organiseren en regelen. Ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar in rap tempo op en het is daarom goed dat we steeds meer samen (gaan)doen, om een structurele verbinding tussen alle zorgverleners te leggen om de best mogelijke eerstelijnszorg te bieden in de regio. 

 

Organigram

 

 

2018 organigram Klik op de afbeelding om te vergroten.

 

 

 

 

 

 

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van HZOIJ bestaat uit vier onafhankelijk toezichthouders. De Raad van Commissarissen adviseert de Raad van Bestuur en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken. 

 

De samenstelling van de Raad van Commissarissen in 2018:

Fred de Meij, voorzitter

Helene Smit, lid

Peter Cobussen, lid

Wiebren Nawijn, lid

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van HZOIJ bestaat uit de directeur bestuurder en de medisch bestuurder van HZOIJ. De leden worden benoemd door de aandeelhouder. 

 

De samenstelling van de Raad van Bestuur vanaf februari 2018:

Karen Pijnenburg, directeur bestuurder

Richard Linders, medisch bestuurder

 

De secretariële ondersteuning wordt verzorgd door Esmé Wind. De leden zijn te bereiken via ... of via telefoonnummer 085 - 485 4015

 

terug naar boven Hoe werken wij

De huisartsgeneeskundige hulp die de praktijken overstijgt wordt gefaciliteerd en georganiseerd door HZOIJ in de verschillende werkmaatschappijen. Veel huisartsen leveren hierbij een waardevolle bijdrage aan overleg en samenwerking met betrokken partijen die verder gaat dan de eigen praktijk. Bijvoorbeeld deelname in de werkgroep voor ouderenzorg en het Crisisteam. Huisartsen zijn ook een onderdeel zijn van allerlei werkgroepen binnen HZOIJ, de kwaliteitsraad, klankbordgroepen en overige commissies.

 

Spoedzorg in de avond, nacht en weekenden

Huisartsen leveren patiëntenzorg in hun eigen praktijk. De spoedzorg in de avond, nacht en weekenden is ondergebracht bij de huisartsenpost. Huisartsen in onze regio zijn aangesloten bij Huisartsenpost Oude IJssel en zij werken per toerbeurt op de huisartsenpost.

 

Chronische zorg

De chronische zorg is ondergebracht in de zorggroepen Diabeteszorg, Longzorg en Hart&Vaatzorg en is een belangrijk speerpunt voor HZOIJ. Het aantal patiënten binnen de zorggroepen blijft groeien. Binnen onze zorggroepen ligt de focus vooral op kwaliteit van zorg. Kaderhuisartsen en consulenten ondersteunen de huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners bij het optimaal uitvoeren van goede zorg. Dit gebeurt onder andere door coaching, consultatie en praktijkbezoeken.

De ketenzorg is bedoeld om zorg zo goed mogelijk voor de patiënt te regelen, je te verplaatsen in die patiënt maar ook in de huisarts, in de praktijkondersteuner en in de ketenpartner. “We zijn tenslotte allemaal met dezelfde patiënt bezig”.

 

Deskundigheidsbevordering

Binnen de Zorgacademie worden scholingen en nascholingen aangeboden om de deskundigheid van de huisartsenzorg in de regio Oude IJssel te verbeteren en te behouden. De scholingen die worden aangeboden zijn goed op elkaar afgestemd en voor iedereen werkzaam in een huisartsenpraktijk of op de huisartsenpost.

 

De innovatieve projecten binnen Huisartsenzorg Oude IJssel hebben we gebundeld in BV Innovatie in Zorg. 

 

terug naar boven Jaarverslag van Huisartsenzorg Oude IJssel

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

 

"Samen sterk voor betere zorg."