bv_zorgacademie

 

 

 

Leren doen we samen

Bij onze scholingen betrekken wij vaak inhoudsdeskundigen uit het vakgebied en het liefst uit onze regio. Mensen die het vak verstaan en uit eigen ervaring putten.

De Zorgacademie is onderverdeeld in 3 werkgroepen voor deskundigheidsbevordering

en waar mogelijk wordt met verschillende disciplines samen nageschoold of worden de onderwerpen op elkaar afgestemd.

 

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Assistenten (WDA)

Werkgroep Deskundigheidsbevordering Praktijkondersteuners (WDP)

 

Certificering

De Zorgacademie is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De inschrijving in het CRKBO is afgegeven voor 4 jaar. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. 

 

 

 

 

 

 

 

"Samen sterk voor betere zorg."