terug naar boven Doelstellingen WDH

De WDH heeft als doel dat zij een kwalitatief hoogstaande bijdrage levert aan de deskundigheidsbevordering van de huisartsen in de regio Oude IJssel en dat zij de onderlinge samenwerking bevordert. Daarnaast wil zij de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn verbeteren, door in alle nascholingen rekening te houden met de regionale (werk-) afspraken voor de eerste lijn en de regionale transmurale richtlijnen.

 

De WDH is verantwoordelijk voor het beleid rondom de uitvoering Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering (K&D) en heeft daarnaast een uitvoerende en adviserende taak ten aanzien van beleidsvraagstukken.

 

terug naar boven Deelname

In 2015 zijn 72 huisartsen in de regio Oude IJssel lid van de Huisartsenverenging, dit is inclusief waarnemend huisartsen. Ook niet HV-leden kunnen aan de door de WDH georganiseerde nascholingen deelnemen.

Ieder jaar organiseert de WDH sandwichcursussen en vaardigheidstrainingen.

  

terug naar boven Deskundigheidsbevordering

Om tot een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod te komen werkt de WDH samen met de kaderhuisartsen uit de regio en is er een specialist Ouderengeneeskunde betrokken als adviseur. Ook met de huisartsenpost Oude IJssel en het Slingeland Ziekenhuis bestaan nauwe banden bij het samenstellen van het WDH-programma. De huisartsen uit de regio hoeven daardoor niet ver van huis voor goede nascholing.

Daarnaast coördineert en ondersteunt de WDH op het gebied van Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering in de regio, en is zij betrokken bij de organisatie van Klinische Conferenties, nascholingen van de zorggroepen en casuïstiekbesprekingen.

De WDH faciliteert de opleiding en (her-)registratie van EKC-en en volgt hierbij ook de landelijke ontwikkelingen.

 

terug naar boven Accreditatie

In 2007 is onder het toeziend oog van het College voor Accreditering Huisartsen KNMG, het CvAH, een nieuwe structuur voor accreditatie huisartsen gerealiseerd. De WDH heeft hiervoor een instellingsaccreditering 06 (IA 06) gekregen. Met deze bevoegdheid worden, in eigen beheer, gemaakte programma’s per definitie geaccrediteerd. De behaalde accreditatiepunten voor de huisartsen worden bijgeschreven in het GAIA systeem. De huisartsen hebben een eigen dossier in GAIA waarin zij hun behaalde punten kunnen inzien.

 

terug naar boven Samenstelling WDH in 2015

Met veel enthousiasme houdt de WDH Oude IJssel zich al vele jaren bezig met organiseren van nascholingen in de regio Oude IJssel. Maandelijks wordt tijdens de vergaderingen van de WDH gebrainstormd door de zes leden.

 

 

 

Christine van der Pol         

Pedro van Rijssel                

Sieneke Procee                      

Eric Assink

Anja Kienstra

Ruben Bulten

 

De secretariële ondersteuning van de WDH wordt verzorgd door Monique Hetterscheid

 

 

"Samen sterk voor betere zorg."