terug naar boven Doelstellingen WDA

Met veel enthousiasme organiseert de WDA Oude IJssel nu al enige jaren de nascholingen voor de doktersassistenten en triagisten in de regio Oude IJssel. Jaarlijks vinden er meerdere vergaderingen plaats over het aan te bieden scholingsprogramma. De WDA wil hiermee een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van de triagisten en de doktersassistenten in de regio.

 

terug naar boven Deelname

Alle doktersassistentes uit de dagpraktijken van de aangesloten huisartsen kunnen deelnemen aan deze scholingsdagen, evenals de triagisten van de huisartsenpost Oude IJssel. Ieder jaar organiseert de WDA meerdere scholingsdagen en vaardigheidstrainingen.

  

terug naar boven Deskundigheidsbevordering

De WDA werkt nauw samen met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) en het Slingeland ziekenhuis om tot een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod te komen.

 

terug naar boven Accreditatie

Sinds oktober 2013 heeft de WDA instellingsaccreditatie toegekend gekregen van de CADD, Commissie Accreditering Deskundigheidsbevordering Doktersassistenten. Met deze bevoegdheid worden in eigen beheer, gemaakte programma’s geaccrediteerd. De behaalde accreditatiepunten voor de doktersassistenten worden bijgeschreven in het Kabiz systeem. In Kabiz hebben zij een eigen account waar zij hun behaalde punten kunnen inzien.

 

terug naar boven Samenstelling WDA in 2015

De WDA bestaat uit doktersassistenten uit de dagpraktijk en een aantal triagisten van de huisartsenpost. Met veel enthousiasme houdt de WDA Oude IJssel zich nu enige jaren bezig met het organiseren van nascholingen in de regio Oude IJssel. Tijdens de vergaderingen wordt er gebrainstormd door de leden over het aan te bieden scholingsprogramma. 

 

Doktersassistenten:

  Inge Lukassen                           

  Dorien Haverdil

  Sabine Fisser

  Silvia Stronks

  Rietje Mariet

Triagisten:

  Annemiek Heijn

  Jolanda Wenneker

  Marjoke van der Waaij

 

 

De secretariële ondersteuning van deze werkgroep wordt verzorgd door Monique Hetterscheid

 

 

"Samen sterk voor betere zorg."