terug naar boven Doelstellingen WDP

De werkgroep voor deskundigheidsbevordering POH (WDP)organiseert nu al enige jaren de nascholingen voor de praktijkondersteuners en de praktijkverpleegkundigen in de regio Oude IJssel. De WDP wil hiermee een bijdrage leveren aan de deskundigheidsbevordering van de praktijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners in de regio.

  

terug naar boven Deelname

Alle praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen uit de dagpraktijken van de aangesloten huisartsen kunnen deelnemen aan de scholingsdagen, Ieder jaar organiseert de WDP meerdere scholingen en trainingen. 

 

terug naar boven Deskundigheidsbevordering

De WDP werkt nauw samen met de kaderhuisartsen, de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) en de Werkgroep Deskundigheidsbevordering doktersassistentes (WDA) om tot een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod te komen. 

 

terug naar boven Accreditatie

De nascholingen worden geaccrediteerd aangeboden. Er zijn twee beroepsgroepen waar scholingen geaccrediteerd kunnen worden, de NVvPO en de V&VN. Bij de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO) is een Instellingsaccreditatie. Met deze bevoegdheid worden in eigen beheer gemaakte programma’s geaccrediteerd. Bij de Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is geen Instellingsaccreditatie. Al onze nascholingen worden bij de V&VN aangeboden en beoordeeld. Na goedkeuring door de V&VN kunnen de toegekende accreditatiepunten bijgeschreven worden in het dossier van de praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige.

 

terug naar boven Samenstelling WDP

De werkgroep bestaat uit praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen uit de dagpraktijken en de consulenten van de BV Zorg. Jaarlijks vinden er meerdere vergaderingen plaats. Tijdens deze vergaderingen wordt er gebrainstormd door de leden over het aan te bieden scholingsprogramma.

 

Praktijkondersteuners:

  Agnes Verploegen

Consulenten:

  Irma van den Boom

  Ilse Porskamp

  Wilma Buesink

Voorzitter:

  Karen Pijnenburg

 

De secretariële ondersteuning van deze werkgroep wordt verzorgd door Monique Hetterscheid

"Samen sterk voor betere zorg."