De ketenzorg aan chronisch zieke patiënten met Diabetes type 2, COPD en (verhoogd risico op) hart- en vaatziekten wordt door de huisartsenpraktijk uitgevoerd in nauwe samenwerking met ketenzorgpartners.

Er zijn contracten gesloten tussen BV Zorg (optredend namens de huisartsen) en praktijken voor:

-       Diëtetiek

-       Podotherapie

-       Oogheelkunde

 

Verder wordt samengewerkt met de medisch specialisten in het Slingeland Ziekenhuis. Deze samenwerking is niet vastgelegd in contracten. Wel proberen we met de specialisten afspraken te maken over verwijs- en terugverwijsafspraken. Hierbij is het doel patiënten waar mogelijk in de eerste lijn te behandelen. Deze afspraken leggen we vast in een RTA (Regionale Transmurale Afspraken).

 

Voor de ketenzorg aan chronisch zieke patiënten zijn er samenwerkingsafspraken tussen BV Zorg (namens de huisartsen) en de volgende specialismen in het Slingeland Ziekenhuis:

-       Interne geneeskunde/Endocrinologie

-       Vaatchirurgie

-       Cardiologie

-       Longziekten